Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś

Ile jest ważne skierowanie? Dowiedź się już dziś

Zdrowie Data publikacji - 31 sierpnia 2023 Autor - Redakcja slonecznatlocznia.pl
ile jest ważne skierowanie do szpitala

Skierowanie medyczne jest ważnym dokumentem, który upoważnia pacjentów do korzystania z określonych usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego ważność zależy od rodzaju skierowania oraz przyczyny, dla której zostało wystawione. Skierowania do poradni specjalistycznej są zazwyczaj ważne do czasu ustania przyczyny, dla której zostały wystawione. W przypadku skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne, należy je zarejestrować w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni od wystawienia. Ważność skierowania może się zakończyć, gdy pacjent zakończy leczenie u danego specjalisty, ale będzie wymagał leczenia z powodu innej przyczyny

Rodzaje skierowań – poznaj je!

Skierowanie do szpitala jest niezbędne w przypadku, gdy pacjent wymaga wykonania określonych badań diagnostycznych lub leczenia szpitalnego. Istnieją dwa główne rodzaje skierowań na badania:

 1. Skierowania wystawiane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę: Lekarze ci mogą wystawić skierowanie na większość badań diagnostycznych, takich jak badania krwi, USG, tomografia komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny (MRI). Skierowanie to umożliwia pacjentowi wykonanie badań w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowania wystawiane tylko przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ): Dla niektórych bardziej specjalistycznych badań, takich jak pozytonowa tomografia emisyjna (PET) czy scyntygraficzne badania kości, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ. Lekarze rodzinni i specjaliści nie mogą wystawiać takich skierowań.

Ważne jest, aby pacjent posiadał właściwe skierowanie przed udaniem się na badania diagnostyczne. Bez odpowiedniego skierowania, pacjent może zostać obciążony pełnymi kosztami badań, które mogą być znaczące. Dlatego zaleca się upewnienie się, że skierowanie jest wystawione przez odpowiedniego lekarza i obejmuje pożądane badania.

Ważność skierowania do specjalisty

Skierowania do specjalistów, takich jak psychiatra, ginekolog czy onkolog, są zazwyczaj ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Oznacza to, że w tym okresie pacjent powinien umówić i odbyć wizytę u specjalisty. Po upływie tego terminu, skierowanie traci ważność, a pacjent musi uzyskać nowe skierowanie.

Ważność skierowania do szpitala

Skierowanie do szpitala jest ważne do dnia przyjęcia pacjenta. Nie ma podstawy prawnej, aby szpitale odmawiały przyjęcia pacjentów, którzy już mają skierowanie, i żądały uzyskania kolejnego skierowania z poradni ambulatoryjnej. Pacjenci mogą udać się do szpitala bez skierowania w nagłych przypadkach, takich jak wypadki, zatrucia, urazy, rozpoczęcie porodu, zagrożenie życia lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Szpital musi wówczas natychmiast przyjąć pacjenta, aby uratować jego życie i zdrowie.

Jeśli szpital nie może przyjąć pacjenta w dniu wizyty, zostanie on umieszczony na liście oczekujących. W takiej sytuacji pacjent ma 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania. Ważność skierowania może być ograniczona czasowo, np. 12 miesięcy dla rehabilitacji, 14 dni dla szpitala psychiatrycznego.

Skierowanie do szpitala powinno zawierać:

 • Datę wystawienia
 • Pieczątkę świadczeniodawcy z numerem umowy z NFZ
 • Dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL)
 • Rozpoznanie choroby
 • Cel skierowania
 • Podpis i pieczątkę lekarza
 • Kopie wyników badań diagnostycznych
 • Informacje o dotychczasowym leczeniu

Dostarczenie oryginalnego skierowania

Aby uniknąć opóźnień w przyjęciu do szpitala, pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w dniu zgłoszenia się na leczenie. Oryginał skierowania jest niezbędny, ponieważ:

 • Stanowi podstawę do rozliczenia kosztów leczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
 • Zawiera istotne informacje medyczne, takie jak rozpoznanie, wyniki badań i dotychczasowe leczenie.
 • Umożliwia weryfikację autentyczności skierowania przez personel szpitala.

W przypadku utraty oryginału skierowania, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza wystawiającego w celu uzyskania duplikatu. Szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta z powodu braku oryginalnego skierowania, o ile pacjent przedstawi duplikat w ciągu 14 dni.

Warto pamiętać, że skierowanie jest ważne tylko w oryginale. Kserokopie lub skany nie są akceptowane przez szpitale, chyba że zostały potwierdzone przez lekarza wystawiającego jako duplikaty oryginału.

Treści prezentowane na stronie mają na celu poprawę komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem i nie powinny zastępować tej relacji. Nasza strona służy jedynie celom informacyjno-edukacyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartych tu informacji, zwłaszcza w dziedzinie medycyny lub innych dziedzin specjalistycznych, konieczna jest obowiązkowa konsultacja z lekarzem.

Źródło: wikipedia.org

Redakcja slonecznatlocznia.pl

Redakcja slonecznatlocznia to zespoł specjalistów w dziedzinie zdrowia, mody i urody. Dowiedz się więcej o najnowszych trendach!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Zadbaj o czyste powietrze w swoim domu dzięki filtrom Philips